English

حسابدار;

مهارت ها

  • آشنایی کافی به فناوری اطلاعات، کار با نرم افزارهای حسابداری و تسلط به آفیس مایکروسافت
  • آشنایی به قوانین مالیاتی
  • آشنایی کامل با حسابداری حقوق و دستمزد، قوانین کار و روش محاسبه حقوق پرسنل
  • قدرت بالای تجزیه و تحلیل اطلاعات

شرح وظایف

  • ثبت اسناد حسابداری مربوط به دریافت و پرداخت های مالی در دفاتر یا نرم افزار حسابداری
  • ثبت اسناد حسابداری حقوق و دستمزد از جمله حقوق ، بیمه ، مالیات و … در دفاتر یا نرم افزار حسابداری
  • ثبت اطلاعات کارکنان و محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه آنها و پرداخت فیش حقوقی به آنها
  • ثبت درآمدها و هزینه های شرکت و کنترل حساب سود و زیان و ارائه گزارش های دوره ای در این خصوص به مدیریت
  • تهیه مقدماتی صورت های مالی شرکت و ارائه به رئیس حسابداری یا مدیر مالی جهت کنترل و تأیید نهایی
  • صدور چک ، ضمانت نامه ، سفته و … و پیگیری مهر و امضاء آن

حداکثر سایز رزومه 2 میگا بایتحداکثر سایز تصویر 500 کیلو بایت