English

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

بودجه‌ریزي عملیاتی، فرآیند مرتبط ساختن هزینه‌ها و نتایج است، یا به عبارت دیگر به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکردی و تخصیص منابع است.
 در حال حاضر این نوع بودجه بندي در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته استقرار یافته است.  در کشور ما نیز لزوم برقراري سیستم بودجه‌ریزي مورد توجه قرار گرفته است.


بودجه ریزی عملیاتی "همان  بودجه  برنامه ای به شکل پیشرفته تر است که به نحو دقیق تر و روشن تری اجرای برنامه ها را از دیدگاه هزینه و فایده تجزیه و تحلیل مینماید و با روش اندازه گیری حجم کار، قیمت تمام شده تولید یا خدمت را به دست آورده و با نورم ها و استانداردها مقایسه تطبیقی و تحلیلی نموده و به علل افزایش قیمت تمام شده واقف میگردد."  
"عبارت است از برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه با نتايج بدست آمده از  اجرای آن برنامه را نشان می دهد." 
"بودجه ریزی عملياتي سیستمی است شامل برنامه ریزی ، بودجه بندی و ارزیابی عملکرد که بر رابطه بین بودجه تخصیص داده شده و نتایج مورد انتظار درقالب اهداف برنامه های بلند مدت، میان مدت و برنامه های سالانه تاکید داشته  و رابطه ميان منابع و ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه با نتايج به دست آمده از اجراي آن برنامه را نشان مي دهد ،  بدين معني كه با هر ميزان مخارج انجام شده در هر برنامه بايد مجموعه معيني از اهداف تأمين شود." 
با توجه به موارد مطرح شده، وجود یک فرایند منسجم از تهیه و تدوین لایحه تا ثبت عملکرد و محاسبات لازم جهت هزینه¬یابی بمنظور ایجاد یک نظام جامع بودجه ریزی عملیاتی (بر مبنای عملکرد) ضروری بنظر می رسد و به تبع آن و بدلیل گستردگی و پراکندگی واحدهای اجرایی درگیر فرآیند و ایجاد قوانین و ضوابط در انجام وظایف و جلوگیری از اعمال سلیقه و بروز مشکلات احتمالی لازم است تا یک سامانه جامع با مفاهیم، قوانین و ضوابط اجرایی تعیین شده در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد طراحی شده و مورد بهره برداری قرار گیرد تا علاوه بر رفع نواقص و مشکلات موجود در سامانه‌های درحال اجرا، مجموعه را به¬سمت اجرایی نمودن نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد براساس یکپارچه سازی فرآیندها و اجرای دستورالعملها سوق دهد. 

 

*** سال 1387 ***

شرکت فرا فن فرزان نخستین بار  در سال 1387سامانه ­های نرم­افزاری مبادله موافتنامه، مبادله موافقتنامه عملیاتی و تخصیص بودجه را در سازمان برنامه و بودجه طراحی و پیاده سازی نمود. این پروژه با 9 ماه طراحی و تولید و ضمانت 24 ماه ویژگیهایی به شرح ذیل را دارا بود:

سيستم مبادله موافقتنامه به صورت Distributed Application و تحت محيط وب، پياده‌سازي شد. نرم‌افزار بر روي يك سيستم مركزي نصب و كليه كاربران از طريق اينترنت يا اينترانت به آن دسترسي پیدا کردند.سيستم بطور كلي شامل بخش‌هاي عمليات سيستم، راهبري سيستم، گزارشات، مديريت گردش كار (Workflow Engine) و Web Serviceهايي بود كه به منظور تبادل سيستم با سيستم‌هاي بیرونی در نظر گرفته شده‌ بودند.

ویژگی‌های خاص:

 • استفاده از فرم‌های ورود اطلاعات نظیر اکسل در فرم وب
 • محدودیت بعضی از دستگاه‌های خاص از طریق وب
 • کنترل سطح دسترسی در حد رکورد
 • لاگ کامل کلیه عملیات 

 

*** سال 1389 ***

توسعه سامانه مبادله موافقتنامه

در سال 1389 و با توجه به تغییرات واقفه در معاونت، مجلس و دولت ، توسعه سامانه اتوماسیون مبادله موافقتنامه در جهت برآورد نیازهای جدید  و هم جهت سازی عملیات و فرم‌های سامانه طی قراردادی دیگر برنامه ریزی و اجرا گردید. در همین سال سامانه ای دیگر با عنوان پایگاه ملی دانش آموختگان کشور توسط شرکت فرا فن فرزان برای سازمان طراحی و تولید گردید.

 

*** سال 1391 ***

ساخت و پیاده سازی سامانه بودجه شرکتهای دولتی

پروژه طراحی و تولید سامانه بودجه شرکتهای دولتی با 4 ماه تولید و 6 ماه راه اندازی و پشتیبانی با هدف اصلي تهیه گزارشات مدیریتی و نظارتی در سطح کلان و از دیدگاه‌های مختلف بر عملکرد شرکت‌های دولتی در قبال بودجه دریافتی و حرکت بسوی تکامل یکپارچگی اطلاعات نظام بودجه کشور انجام گردید.

ساخت و پیاده سازی سامانه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی

با راه­ اندازي اين سامانه خودکارسازی فرآیند کنترل و ارزیابی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه­های اجرایی کشور در حوزه ملی انجام گردید. هدف از توسعه این پروژه، ايجاد بستر مناسب ذخیره اطلاعات مربوط به عملکرد اعتبارات هزینه­ ای بمنظور انجام امور نظارت بر عملکرد اعتبارات هزینه‌ای، ‌تبادل اطلاعات با دستگاه­ها و واحد‌های سازمانی دیگر، تامین نیازهای اطلاعاتی دستگاه­های فرادستی و تولید گزارش­های استنتاجی و تحلیلی نظارتی با پوشش همه دستگاه­های اجرایی ملی بوده و ایجاد روش­ها و مکانیزم­های ارتقاء سطح سازمانی در جهت توسعه استفاده از سیستم­های یکپارچه تحت وب و ارائه خدمات الکترونیکی صورت پذیرفت. سامانه فوق طی 6 ماه طراحی و تولید گردید که از 18 ماه خدمات پشتیبانی نیز برخوردار بود.

*** سال 1393 ***

توسعه و تکمیل سامانه مبادله موافقتنامه و نوسازی سامانه تخصیص

پس از تصویب و ابلاغ بودجه و مبادله موافقتنامه، تخصیص بودجه به صورتهای دوره ای و موردی صورت میگیرد که طی آن پول از خزانه به دستگاههای اجرایی پرداخت میشود. سامانه تخصیص بودجه شامل:

 • تنظیم فرم کلان
 • تخصیص اعتبارات هزینه ای
 • تملک دارایی­های مالی سرمایه ای
 • ردیف های متفرقه
 • تملک مالی
 • و اعتبارات استانی به دستگاههای ملی و استانی به صورت دوره ای و موردی
 •  ابلاغ تخصیص ها
 • دریافت پیشنهادهای تخصیص دستگاهها می شود.

توسعه و تكميل سامانه بودجه شرکتهای دولتی

این پروژه با با 5 ماه تولید و 8 ماه تضمین و پشتیبانی اهدافی چون، تهیه گزارشات مدیریتی و نظارتی در سطح کلان و از دیدگاه‌های مختلف بر عملکرد شرکت‌های دولتی در قبال بودجه دریافتی و حرکت بسوی تکامل یکپارچگی اطلاعات نظام بودجه کشور را دنبال می نمود.

 

*** سال 1394 ***

توسعه سامانه مبادله موافقتنامه سال 1394

توسعه سامانه اتوماسیون مبادله موافقتنامه در جهت برآورد نیازهای جدید از سامانه و هم جهت سازی عملیات و فرم‌های سامانه با تغییرات واقعه در معاونت، مجلس و دولت در مدت زمان 8 ماه در سال 1394 توسط شرکت فرا فن فرزان صورت گرفت.

طراحی،ساخت و پیاده سازی سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

بودجه ریزی عملياتي سیستمی شامل برنامه ریزی، بودجه بندی و ارزیابی عملکرد با تاکید بر رابطه بین بودجه تخصیص داده شده و نتایج مورد انتظار درقالب اهداف برنامه های بلند مدت، میان مدت و برنامه های سالانه و رابطه ميان منابع و ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه با نتايج به دست آمده از اجراي آن برنامه میباشد و دربرگیرنده فرایند منسجم از تهیه و تدوین لایحه تا ثبت عملکرد و محاسبات لازم جهت هزینه‌یابی بمنظور ایجاد یک نظام جامع بودجه‌ریزی عملیاتی (بر مبنای عملکرد) می باشد. با توجه به تجربیات و دانش و توان فنی تیم، این پروژه بصورت فشرده در مدت زمان سه ماه تولید گشته و مورد بهره برداری قرار گرفت.

*** سال 1395 ***

توسعه و تکمیل سامانه های اجرای بودجه و ساخت و پیاده سازی سامانه جامع بودجه

پروژه فوق درمدت زمان 24 ماه  و همکاری متخصصان فنی و بودجه ای بصورت مقیم،  خدمات ذیل را ارائه می نماید:

 • تولید سامانه ماده 23،
 • توسعه سامانه های موافقتنامه،
 • تخصیص و ابلاغ بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد،
 • عملکرد اعتبارات هزینه ای،
 • بودجه شرکتهای دولتی
 • و برنامه نویسی سامانه جامع بودجه در سازمان برنامه و بودجه می باشند.

پشتیبانی سامانه های اجرای بودجه دستگاههای اجرایی ملی 

پشتیبانی و نگهداشت سامانه های:

 • سامانه مبادله موافقتنامه
 • سامانه تخصیص
 • سامانه ابلاغ(ردیف های متفرقه)
 • سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
 • سامانه بودجه شرکتهای دولتی
 • سامانه عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی ملی
 • سامانه احکام بودجه

که تاکنون ادامه دارد...