English

توسعه و تکمیل سامانه مبادله موافقتنامه تخصیص 1393

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تاریخ: 93/4/22

پس از تصویب و ابلاغ بودجه و مبادله موافقتنامه، تخصیص بودجه به صورتهای دوره ای و موردی صورت میگیرد که طی آن پول از خزانه به دستگاههای اجرایی پرداخت میشود. سامانه تخصیص بودجه شامل موارد ذیل می شود.

  • تنظیم فرم کلان
  • تخصیص اعتبارات هزینه ای
  • تملک دارایی­های مالی سرمایه ای
  • ردیف های متفرقه
  • تملک مالی
  • و اعتبارات استانیبه دستگاههای ملی و استانی به صورت دوره ای و موردی
  •  ابلاغ تخصیص ها
  • دریافت پیشنهادهای تخصیص دستگاهها