English

تولید سامانه بودجه ریزی عملیاتی

کارفرما: سازمان فنآوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تاریخ: 93/8/3

موضوع پروژه عبارتست ازشناخت، طراحی و پياده‌سازيسامانه یکپارچه بودجه شهرداری تهران.

درحقیقت اين سيستم، اتوماسيون کلیه وظايف اجرایی و نظارتی اداره کل برنامه و بودجه معاونت برنامه­ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران از زمان تنظیم (جمع­آوری اطلاعات)،تدوین و تهیه پیش­نویس لایحه بودجه تا مراحل  تصویب و ابلاغ بودجه به معاونت­ها و مناطق و واحدهای ستادی را پوشش خواهد داد. لازم بذکر است که پس از توسعه سامانه و انجام وظایف حوزه درخصوص موافقتنامه، تخصیص و عملکرد(اتصال به سیستم جامع مالی شهرداری تهران) در فاز بعدی، این سامانه بعنوان یک سیستم جامع و یکپارچه در حوزه بودجه عمل خواهد کرد.

اهداف :

اهداف اصلي كه از تهيه و بهره‌برداري از سامانه یکپارچه بودجه شهرداری تهران دنبال مي‌شود، عبارتند از:

  • وجود یک سیستم یکپارچه و برخط جهت ثبت و مدیریت اطلاعات تنظیم، تدوین، پردازش و تصویب و ابلاغ لایحه بودجهبا توجه قوانین و مقررات مشخص شده در قوانین مصوب شهرداری (اهداف کمی تعیین شده در برنامه­ها و سیاست­های اعلامی) و اطلاعات عملکرد سالهای گذشته
  • محاسبه و کنترل مبالغ وارد شده هزینه، درآمد و فعالیت­های عمرانی و پردازش اطلاعات جهت تهیه پیش­نویس لایحه بودجه با توجه به اطلاعات موجود در سیستم و اطلاعات وارد شده توسط معاونتها و مناطق و اطلاعات دریافت شده از سامانه­های مرتبط مانند سیستم جامع مالی (درفازهای بعدی)
  • ایجاد روابط مشخص و قانونمند در راستای گردش اطلاعات و هماهنگی­های درون سازمانی و برون سازمانی
  • ایجاد یک سامانه جامع عملیاتی از ابتدای تنظیم تا ثبت اطلاعات عملکرد (اتصال به سامانه جامع مالی شهرداری تهران) بمنظور دستیابی به نظام بودجه­ریزی عملیاتی
  • گزارشگیری مناسب برای سطوح مختلف مدیریتی براساس پارامترهای تعیین شده در قانون بودجه در بازه­های زمانی مختلف و مراحل و وضعیت انجام کار

و بالاخره:

  • اخذ تصمیمات مدیریتی درخصوص مدیریت و بررسی اقتصادی و اجتماعی طرحها و پروژه­هاو هزینه­ها و تحقق درآمدها براساس اطلاعات درج شده در سیستم و با انجام مراحل توسعه و اتصال به سیستم جامع مالی شهرداری
  • افزايش بهره‌وري و کنترل پذیری با استفاده از:          
  • مدیریت منابع وکنترل مدیریتی و پایش اطلاعات بمنظور تسریع دراتمام پروژه­های نیمه تمام و بازپرداخت دیون
  • مدیریتهزینه­ها و کاهش اعتبارات هزینه­­ای

مدیریت منابع سرمایه­ای و کنترل طرحها و پروژه­ها در طرحهای میان­مدت (بخصوص در سال آخر) با توجه به اطلاعات وارد شده مربوط به سالهای طرح